federacio_catfac
CatFAC

CatFAC @federacio_catfac Federació D'associacions Cannàbiques de Catalunya. Treballem per a una regulació integral del cànnabis a Catalunya.