ushinochoi
Kartika Riady, ST.

Kartika Riady, ST. @ushinochoi I live the life I have imagined 🐰 | Loving the life I live | living the life I love | | Blessed to love | grateful to be loved |